Z przeciwieństw, o…

Z przeciwieństw, o ile dopełniają się odpowiednio, wynika zawsze doskonała harmonia.