Aby poczuć smak…

Aby poczuć smak, trzeba najpierw zgłodnieć.