Bądź dobrej myśli…

Bądź dobrej myśli, bo po co być złej.