Bądź przy mnie…

Bądź przy mnie blisko, bo tylko wtedy nie jest mi zimno.