Bo same słowa…

Bo same słowa nic nie znaczą, jeśli nie wypełni się ich treścią.