Cała sztuka w…

Cała sztuka w tym, by odnaleźć radość w krótkich chwilach pomiędzy klęskami.