Codziennie patrz na…

Codziennie patrz na świat, jakbyś oglądał go po raz pierwszy.