Czasami wydaje mi…

Czasami wydaje mi się, że moje życie jest bardziej przerwą niż przedstawieniem.