Czasem nie chodzi…

Czasem nie chodzi jednak o to, żeby wygrać, lecz o to, żeby się nie poddać.