Czasem tak już…

Czasem tak już jest wystarczy kogoś przytulić, by wymazać wszelkie ślady żalu i niechęci.