Człowiek już taki…

Człowiek już taki jest, że choćby nie wiem dokąd pojechał, zostanie tylko sobą.