Człowiek rozwija się

Człowiek rozwija się, gdy cierpi; gdy jest szczęśliwy, odpoczywa.