Człowiek zawsze najbardziej…

Człowiek zawsze najbardziej pragnie tego, co mu się wymyka.