Dopiero gdy stracimy…

Dopiero gdy stracimy wszystko, stajemy się zdolni do wszystkiego.