I coś mieszkało…

I coś mieszkało w jej oczach, jakaś dziwna nostalgia, złamanie, skwaszenie.