I musiałem zmartwychwstać…

I musiałem zmartwychwstać trzy razy bez niczyjej pomocy. Teraz odpoczywam po trzech zmartwychwstaniach.