I znowu sobie…

I znowu sobie powtarzam pytanie. Czy to jest przyjaźń? Czy to jest kochanie?