Inteligentny człowiek zawsze…

Inteligentny człowiek zawsze znajdzie inne wyjście.