Inteligentny człowiek…

Inteligentny człowiek nigdy się nie nudzi.