Jam częścią tej…

Jam częścią tej siły, która wiecznie zła pragnąc, wiecznie czyni dobro.