Jej usta na…

Jej usta na chwilę pozostały na moich, ani władcze, ani słodkie. Jakby po prostu tam było ich miejsce.