Jeśli urodziłaś się…

Jeśli urodziłaś się tak słaba by upaść. Urodziłaś się tak silna by wstać.