Jest taka cierpienia…

Jest taka cierpienia granica, za którą się uśmiech pogodny zaczyna.