Każdy dzień jest…

Każdy dzień jest zaproszeniem do szczęścia.