Kiedy inni czynią…

Kiedy inni czynią Ci zarzuty, mówią ci zarazem, co mogłoby stać się twą siłą.