Kiedy nie ma…

Kiedy nie ma się dobrej odpowiedzi na pytanie, pozostaje odpowiedź szczera.