Klucz do szczęścia…

Klucz do szczęścia to starać się wykorzystać to, co przyniesie los, i być za to wdzięcznym.