Kochać – to znaczy…

Kochać – to znaczy wznieść się ponad siebie.