Ludziom przydałby…

Ludziom przydałby się czasem dzień wolny od życia.