Miarą ludzi wielkich…

Miarą ludzi wielkich jest ich stosunek do ludzi małych.