Mówią, że życie…

Mówią, że życie to jest to, co cię spotyka, gdy planujesz coś innego.