Możesz być tym…

Możesz być tym, kim zechcesz, dokonać tego, czego zapragniesz, nawet jeśli okoliczności działają na Twoją niekorzyść.