Największe miłości to…

Największe miłości to te, których nigdy nie było.