Nic tak serca…

Nic tak serca nie studzi, jak poznawanie ludzi.