Nie można posiąść…

Nie można posiąść czyjeś duszy, nie tracąc własnej.