Nie powiem nie…

Nie powiem nie płaczcie, bo nie wszystkie łzy są złe.