Nie wolno źle…

Nie wolno źle wspominać przeszłości.