Nieograniczona władza w…

Nieograniczona władza w rękach ograniczonych ludzi zawsze prowadzi do okrucieństwa.