Ojczyzna jest tam

Ojczyzna jest tam, gdzie ludzie rozumieją twoje dowcipy.