Pamięta o tym…

Pamięta o tym niewielu, pieniądze nie mogą być celem. Mają być środkiem do celu.