Porażką jest jedynie…

Porażką jest jedynie nie próbować więcej.