Przepraszam dawną miłość…

Przepraszam dawną miłość, że nową uważam za pierwszą.