Radość kryje się…

Radość kryje się we wszystkim. Trzeba umieć ją wydobyć.