Samotność jest czasem…

Samotność jest czasem drogą, która pozwala osiągnąć wewnętrzny spokój.