Sen jest być…

Sen jest być może jedyną świątynią spokoju, którą dysponuje człowiek.