Słowa żyją tak…

Słowa żyją tak długo, jak długo ludzie je pamiętają.