Stoję teraz w…

Stoję teraz w jakimś chujowym punkcie swojego życia, w którym wszystko wydaje się czarne.