Świat jest taki…

Świat jest taki, jakim go uczynimy.