To niemądre żądać…

To niemądre żądać od życia, żeby natychmiast dało Ci wszystkie odpowiedzi.