To wielka umiejętność…

To wielka umiejętność: umieć odpoczywać.